s
studie
30.10.2020
Kompetence a kariérní cesty v podnikových financích 2020 3. část

Finanční útvary firem jsou formovány nejen požadavky vedení společnosti na odborné zastřešení činností finančního řízení,ale i zvyklostmi místního prostředí dané země a prosazovanými standardy z úrovně mateřských společností.

Hlavní účetní

Hlavní účetní má konečnou odpovědnost za účetnictví. Ve větších firmách pak nejen podle českých, ale i mezinárodních účetních standardů (IFRS, US GAAP…) včetně hlubších znalostí finančního řízení, manažerského účetnictví, auditu a vnitřních kontrolních systémů. U menších společností může plnit funkci hlavní účetní samostatná účetní.

Požadovaná praxe: 5-8 let

Požadované vzdělání: SŠ/VŠ ekonomického zaměření

Alternativní názvy: Chief Accountant

Nadřazená pozice: Finanční ředitel (CFO), Finanční manažer

Podřízené pozice: Finanční účetní, Specialista IFRS, Daňový specialista

Popis pracovní pozice:

 • Zodpovědnost za účetnictví, daně a statutární reporting podle českých a mezinárodních standardů
 • Zajištění včasnosti a přesnosti provozního a eventuálně mzdového účetnictví od běžných účetních případů až po účetní závěrku včetně řešení daňové problematiky
 • Aktualizace účetních postupů dle požadavků regulativních orgánů a potřeb organizace
 • Aktualizace metodik účtování a alokace nákladů a výnosů dle požadavků controllingu
 • Provádění inventarizací
 • Zajišťování měsíčních závěrek (včetně IFRS, US GAAP…); iniciace opatření pro optimalizace závěrkových procesů napříč útvary
 • Konsolidace finančních výkazů a podnikové kombinace včetně řešení problémových míst (eliminace vzájemných vztahů, odložená daň, povinnost vykázání a zveřejnění)
 • Zajištění auditů a nastavení vnitřních kontrolních mechanismů
 • Udržování vztahů a komunikace s daňovými autoritami, auditory a právníky
 • Zajištění účetních a daňových auditů a komunikace s auditory
 • Součinnost při finančních kontrolách a kontrolách regulativních orgánů

IFRS Specialista

Tato specializovaná pozice je zastoupena zejména u větších společností, jejichž účetnictví musí odpovídat nejen českým, ale i mezinárodním účetním a regulačním standardům (IFRS, US GAAP, SOX…).

Požadovaná praxe: 3-5 let

Požadované vzdělání: VŠ ekonomického zaměření

Alternativní názvy: -

Nadřazená pozice: Finanční ředitel (CFO), Finanční manažer, Hlavní účetní

Podřízené pozice: -

Popis pracovní pozice:

 • Zodpovědnost za reporting podle mezinárodních standardů
 • Zajišťování měsíčních závěrek (včetně IFRS apod.); iniciace opatření pro optimalizace závěrkových procesů napříč útvary
 • Zpracování konsolidované účetní závěrky nebo příprava podkladů pro konsolidaci (včetně IFRS apod.)
 • Sestavování statutárního a manažerského reportingu (dle CAS, IFRS, US GAAP); implementace a dodržování skupinových reportingových standardů a politik; segmentace reportingu
 • Konsolidace finančních výkazů a podnikové kombinace včetně řešení problémových míst (eliminace vzájemných vztahů, odložená daň, povinnost vykázání a zveřejnění)
 • Kontrola dodržování účetních pravidel v jednotlivých společnostech koncernu za účelem správného a průkazného vedení konsolidovaného účetnictví dle mezinárodních standardů
 • Podpora specifických oblastí (např. transfer pricing a dokumentace transferových cen; cash pooling)
 • Příprava podkladů pro účetní a daňové audity a komunikace s auditory

Daňový specialista

Tato specializovaná pozice je zastoupena zejména u větších společností, v nichž je prostor k lokálním popř. koncernovým daňovým optimalizacím.

Požadovaná praxe: 3-5 let

Požadované vzdělání: VŠ ekonomického zaměření

Alternativní názvy: Tax Specialist

Nadřazená pozice: Finanční ředitel (CFO), Finanční manažer, Hlavní účetní

Podřízené pozice: -

Popis pracovní pozice:

 • Příprava podkladů na zpracování daňových přiznání a vedení potřebných evidencí podle jednotlivých druhů daní
 • Kontrola účetních dokladů, záznamů a informací ke zjišťování daně
 • Vedení daňového výkaznictví
 • Řešení daňových otázek spojených s nepřímými daněmi a cly (DPH, spotřební daně, cla v ČR, v EU)
 • Řešení daňových otázek při využívání podpory z veřejných zdrojů (investiční pobídky, fondy EU, jiné dotace a granty)
 • Spolupráce na daňovém plánování při podnikových transakcích, mezinárodním zdanění, transferových cenách s mateřskou a sesterskými společnostmi
 • Spolupráce s finančními úřady při realizaci kontrol a revizí
 • Kontrola registračních a oznamovacích povinností a dalších vztahů ke správci daně
 • Metodický výklad k daňovým postupům a zákonům

Finanční účetní

Finanční účetní odpovídá za vedení podvojného účetnictví v jednotlivých účetních agendách.

Požadovaná praxe: -

Požadované vzdělání: SŠ/VŠ ekonomického zaměření

Alternativní názvy: Accountant

Nadřazená pozice: Hlavní účetní

Podřízené pozice: -

Popis pracovní pozice:

 • Provádění účetních operací v organizaci
 • Vedení účetnictví v jednotlivých účetních agendách – závazky, pohledávky, mzdy, sklady, majetek, daně a poplatky
 • Kontrola a účtování prvotních dokladů – faktury přijaté a vydané, pokladní doklady a zpracování bankovních výpisů
 • Sledování pohledávek a závazků, kontrola a čistění salda
 • Účtování leasingu a cestovní příkazy
 • Odepisování dlouhodobých aktiv
 • Vytváření rezerv a opravné položky
 • Příprava a kontrola podkladů pro DPH, DPPO a další daně
 • Příprava a kontrola podkladů pro auditory
 • Provádění inventarizace
 • Spolupráce na sestavování účetních závěrek

V příštím měsíci si projdeme kompetence pro pozice - Treasury specialista a projdeme si společně Přehled kompetenčních profilů napříč typovými pozicemi.

Další zprávy z této kategorie
Pracovní skupina IFRS platforma přináší výsledky svého výzkumu. Pod záštitou České asociace pro finanční řízení (CAFIN) vznikl unikátní projekt, jeho...
Analýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
Analýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
Analýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
Analýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
© 2017 Česká asociace pro finanční řízení, z.s. (CAFIN)
www.cafin.cz
RSS Kanály     Newsletter     LinkedIn     Napište nám