s
studie
25.9.2020
Kompetence a kariérní cesty v podnikových financích 2020 2. část

Finanční útvary firem jsou formovány nejen požadavky vedení společnosti na odborné zastřešení činností finančního řízení,ale i zvyklostmi místního prostředí dané země a prosazovanými standardy z úrovně mateřských společností.

Finanční controller

U menších firem je pozice finančního controllera přímo podřízena finančnímu řediteli. U větších firem se útvar controllingu člení na vícero specializovaných oddělení (např. controlling prodeje x controlling výroby). U decentrálně řízených firem pak přechází pozice controllera na nižších úrovních obvykle do univerzálnější podřízené podoby (Ekonom resp. pozice typu Business Administration Officer).

Požadovaná praxe: 2-4 roky

Požadované vzdělání: VŠ ekonomického zaměření

Alternativní názvy: Controller, Business Controller, Controller prodeje, Výrobní controller

Nadřazená pozice: Finanční ředitel (Chief Financial Officer, CFO), Výkonný ředitel, Finanční ředitel (CFO), Finanční manažer, Vedoucí controllingu

Podřízené pozice: Finanční analytik, Specialista reportingu, Ekonom

Popis pracovní pozice:

 • Tvorba komplexního reportingu o hospodaření společnosti a klíčových indikátorech vývoje
 • Analýzy marže/krycího příspěvku a analýzy ziskovosti v rámci produktového portfolia, zákaznických segmentů a organizačních jednotek
 • Řízení operativních a investičních nákladů a celkové výsledovky
 • Zjišťování nákladovosti jednotlivých technologií, výrobních postupů, činností a procesů
 • Aktualizace metodik alokace nákladů a výnosů, zejména pravidel pro kalkulační postupy a alokace nepřímých nákladů
 • Příprava podkladů pro cenotvorbu včetně vedení evidencí s ní souvisejících
 • Koordinace přípravy finančních plánů, příprava podkladů, tvorba plánů
 • Spolupráce na určování výkonnostních cílů a ukazatelů pro jednotlivé útvary a obchodní / provozní jednotky / skupiny
 • Sestavování rozpočtů pro celou organizaci, jednotlivé organizační celky, jednotky či útvary dle požadovaných kritérií nebo vybraných ukazatelů
 • Kontrola čerpání rozpočtu a dodržování rozpočtových pravidel, analýzy typu skutečnost versus plán
 • Tvorba propočtů očekávání
 • Prezentace výsledků hospodaření a klíčových ukazatelů liniovým manažerům, iniciace nápravných opatření u odpovědných osob

Specialista reportingu

Tato specializovaná pozice je zastoupena zejména u společností disponujících většími objemy dat a vyššími nároky na jejich zpracování. Je vyžadována pokročilá znalost IT technologií a sofistikovanějšího zpracování dat. Do této pozice často nastupují bývalí zaměstnanci poradenských firem.

Požadovaná praxe: 2-4 roky

Požadované vzdělání: VŠ ekonomického nebo technického zaměření

Alternativní názvy: Specialista Business Intelligence (BI), Senior analytik

Nadřazená pozice: Finanční manažer, Vedoucí controllingu, Finanční controller

Podřízené pozice: -

Popis pracovní pozice:

 • Strukturování a segmentace reportingu do uceleného systému reportingu
 • Implementace a dodržování firemních / skupinových reportingových
 • standardů a politik
 • Design pravidelných reportů pro řízené oblasti na vyžádání liniových manažerů a dalších uživatelů
 • Tvorba nestandardních reportů na vyžádání vedení podniku, liniových manažerů a dalších uživatelů
 • Spolupráce na reportingu pro mateřskou společnost
 • Spolupráce na reportingu pro státní a regulativní orgány
 • Získávání, kontrola, úprava a agregace dat z různých datových zdrojů společnosti (např. CRM, provozní systémy – prodej, výroba, logistika, finanční účetnictví), pokročilá práce s databázovými nástroji
 • Rozvoj informační nadstavby popř. informační samoobsluhy nad provozními systémy v podobě manažerského informačního systému s využitím BI technologií ve spolupráci s útvarem informačních systémů

Finanční analytik

Požadovaná praxe: -

Požadované vzdělání: VŠ ekonomického 

Alternativní názvy: Business Analyst, Junior Controller

Nadřazená pozice: Finanční manažer, Vedoucí controllingu, Finanční controller

Podřízené pozice: -

Popis pracovní pozice:

 • Příprava a zpracování podkladů pro provádění finančních analýz pro potřeby organizace
 • Zpracovávání pravidelného a rutinního reportingu o hospodaření podniku a organizačních jednotek
 • Kontrola čerpání rozpočtu a dodržování rozpočtových pravidel
 • Navrhování dílčích opatření a změn v rozpočtech v případě jejich neplnění
 • Analýzy marže/krycího příspěvku a dílčí analýzy ziskovosti v rámci produktového portfolia, zákaznických segmentů a organizačních jednotek
 • Vyhodnocování efektivnosti a návratnosti standardních investic
 • Rozbor účetní závěrky a finanční situace podniku včetně sestavení ukazatelů ekonomické výkonnosti a finančního zdraví
 • Analýza vývoje vnitropodnikových a vnějších ekonomických podmínek a ekonomických i finančních ukazatelů
 • Vyhodnocení finanční situace firmy ve srovnání s ostatními firmami v rámci příslušného oboru
 • Asistence nadřazeným finančním pozicím

V příštím měsíci si projdeme kompetence pro pozice - Ekonom projektu, Hlavní účetní a IFRS specialista.

Další zprávy z této kategorie
Pracovní skupina IFRS platforma přináší výsledky svého výzkumu. Pod záštitou České asociace pro finanční řízení (CAFIN) vznikl unikátní projekt, jeho...
Analýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
Analýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
Analýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
Analýza finančních pozic byla realizovaná mezi příznivci České asociace pro finanční řízení v rámci portálu Linked In.  Data byla zpracována s ohledem...
© 2017 Česká asociace pro finanční řízení, z.s. (CAFIN)
www.cafin.cz
RSS Kanály     Newsletter     LinkedIn     Napište nám