s
slovník
2.7.2013
Režijní náklady

Režijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce.

Režijní náklady jsou tedy ty přímé i nepřímé náklady, které není možné výlučně přiřadit jedné jediné jednotce předmětu kalkulace.

Režijní náklady jsou doplňkem k jednicovým nákladům.

Platí, že jednicový náklad je vždycky přímý a zároveň nepřímý náklad je vždycky režijní.

 

Poznámka: Angličtina používá pouze pojmy přímý náklad (direct cost) a nepřímý náklad (indirect cost). Česká terminologie používá navíc ještě pojmy jednicový náklad (přeloženo jako „per-unit cost“) a režijní náklad (přeloženo jako „non-per-unit cost“). Tyto dva pojmy se nezakládají na oficiální anglické terminologii a jsou pouze návrhem, jak přeložit české pojmy, které angličtina nepoužívá.

 

Non-per-unit Costs

“Non-per-unit costs” are those costs which are not (and often even could not be) standardised on a per unit basis of a particular cost object.

In other words “Non-per-unit costs” are those direct as well as indirect costs that can be specifically and exclusively identified with and measured in respect to only one unit of a particular cost object.

Non-per-unit costs complement “per-unit costs”.

“Per-unit cost” is always direct cost and indirect cost is always “non-per-unit cost”.

 

Note: In English only the terms direct cost and indirect cost are used. Czech terminology uses in addition to that the terms “per-unit cost” (jednicový náklad) and “non-per-unit cost” (režijní náklad). These two terms are not based on official English terminology. They are only proposals of translation of Czech terms, which are not used in English.

Další zprávy z této kategorie
Controller je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
Náklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
Tento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
Jde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
Pro zjištění nákladů, výnosů, marže, zisku apod. na výrobek nebo službu používáme kalkulační vzorec, který ukazuje, jakým způsobem se jednotlivé eleme...
© 2017 Česká asociace pro finanční řízení, z.s. (CAFIN)
www.cafin.cz
RSS Kanály     Newsletter     LinkedIn     Napište nám