č
článek
26.6.2020
Chyby při implementaci a dodržování protikorupčních pravidel

V předchozích článcích jsme se zaměřili na potenciální důsledky odsouzení právnické osoby, na zákonné požadavky vedoucí ke zproštění trestní odpovědnosti či na vhodné postupy při analýze rizik a implementaci zpracovaných pravidel. Tentokrát bychom se podívali na praktickou stránku této oblasti práva, a to na některé omyly a mýty, kterých se klienti při neodborné přípravě a realizaci compliance programu dopouštějí. 

Z výčtu tradičních chyb jsme vybrali tyto nejčastější: 

 • nás se zákon nemůže týkat, nikdy se tu nic nestalo, svým zaměstnancům důvěřuji, jsme malá rodinná firma;
 • při analýze a implementaci řešíme pouze to, co nás „pálí“;
 • přebíráme vzory z internetu;
 • jsme společnost zaměřená na vývoje softwaru, a tak jsme si nechali vypracovat směrnici IT odborníkem;
 • pravidla všichni ve firmě znají a předávají si je ústní formou, nepotřebujeme nic sepisovat;
 • nedostatek pravidel při nakládání s hotovostí nám nevadí, nikdo nic nikdy neukradl;
 • podpisový řád jsme nikdy nepotřebovali, podepisuje, kdo je zrovna v kanceláři;
 • pravidlo čtyř očí u podpisů, převodů peněz, jednání, přebírání a přijímání zboží je zbytečná administrativní zátěž;
 • compliance program je pouze „na papíře“, ale to je přece v pořádku;
 • zaměstnanci neví, co má compliance officer na starosti;
 • zákaznickou/zaměstnaneckou linku či e-mail, kam může zaměstnanec nezávisle a anonymně sdělit podezření z protiprávního jednání, jsme nezřizovali;
 • zaměstnanci nedůvěřují nezávislosti a anonymitě zákaznické linky;
 • compliance program se netýká nejvyššího vedení, ti se přece žádného trestného činu nedopouští;
 • u jednoho zaměstnance došlo ke korupčnímu jednání, ale nakonec firma žádný trest neuložila;
 • implementujeme pravidla mateřské společnosti bez provedení změn lokálních odlišností, co nám jiného zbývá;
 • svým podřízeným udělujeme generální plné moci, je to pro nás jako jednatele efektivní;
 • provádíme pravidelná školení v oblasti trestní odpovědnosti poslechovou formou, pro všechny účastníky je toto školení povinné;
 • program jsme ve firmě implementovali již v roce 2016, nad potřebou jeho aktualizace jsme se prozatím nezamýšleli, nebyl na to čas;
 • A takto bychom mohli ve výčtu omylů a chyb, od fáze přípravy compliance programu přes pravidelná školení po postavení compliance officera, pokračovat;
 • Žádný shora uvedený příklad není v pořádku a budete-li přemýšlet, co byste ve své obchodní společnosti mohli změnit, třeba vám náš vybraný výčet omylů a mýtů, které jsme nasbírali při komunikaci s klienty, pomůže.

Mgr. Jan Roub

Vystudoval Právnickou fakultu na Západočeské univerzitě a je registrovaným advokátem v České advokátní komoře. Po absolvování studia pracoval v několika pražských advokátních kancelářích. Jako Legal Director je ve skupině Accace zodpovědný za vedení samostatné advokátní kanceláře Accace Legal, s. r. o

Další zprávy z této kategorie
Firma ABNER se zabývá výrobou tlakových patron, gastro zařízení, nerezového nábytku, tabletových systémů a nabízí službu řezání materiálu na CNC laser...
Informovanost zaměstnanců je důležitá jak pro jejich motivaci, loajalitu a ochotu ke změnám, tak i jejich důvěru k nadřízeným a podnikovému vedení. Ko...
Jogurty a záhumenky Obrázek usilovného podnikání, kde dosažené výsledky jsou přímo úměrné soustředěnému úsilí, patří zřejmě definitivně minulosti. Po...
Bylo by možné upravit odměňování tak, aby zaměstnance lépe motivovalo? Jakou formu výkonových odměn bychom měli zavést a jakou váhu by měly hrát? To j...
Firma ABNER se zabývá výrobou tlakových patron, gastro zařízení, nerezového nábytku, tabletových systémů a nabízí službu řezání materiálu na CNC laser...
© 2017 Česká asociace pro finanční řízení, z.s. (CAFIN)
www.cafin.cz
RSS Kanály     Newsletter     LinkedIn     Napište nám