s
slovník
22.11.2019
Rozpočet je kvantitativní výkaz na stanovené časové období, který zahrnuje plánované výnosy, náklady, aktiva, závazky a peněžní toky. Může být stanoven pro celý podnik nebo pro rozpočtové středisko, což je část podniku, která je samostatně řízena a pro kterou je sestavován rozpočet. Rozpočet podpo...
s
slovník
22.11.2019
Účetnictví je někdy považováno za jazyk financí. Potom můžeme finanční reporting prohlásit za nástroj komunikace finančních informací, které mohou být podkladem k investičním, úvěrovým dalším podnikatelským rozhodnutím. Tato komunikace zahrnuje prezentaci finančních výkazů, což jsou souhrnné výstupy...
z
zajímavost
22.11.2019

K trojici bank, která okamžité platby spustila už dřív, se na podzim přidají čtyři další.

z
zajímavost
22.11.2019

Česko předběhlo USA, ukazuje žebříček.

a
akce
z
zajímavost
19.11.2019

Finanční gramotnost a vzdělávání jsou klíčovými prvky na cestě k hospodářskému růstu.

<<  <  5  6  7  8  9  10  11  12  13  >  >>
© 2017 Česká asociace pro finanční řízení, z.s. (CAFIN)
www.cafin.cz
RSS Kanály     Newsletter     LinkedIn     Napište nám